What is Nostr?
softsimon
npub1hvw…5e8q
2023-06-29 07:08:11

softsimon on Nostr: Pixel 8 will be the best Android phone ever made.

Pixel 8 will be the best Android phone ever made.
Author Public Key
npub1hvw02fgyxhl5whxckv4vkglraeamar7r3a54zuztg7v9zw28vukq5a5e8q