What is Nostr?
sdub / Sam DuBois
npub146e…p4e0
2022-12-29 09:10:35
in reply to nevent1q…s8zz

sdub on Nostr: I think I set it up right? Anyone wanna check?

I think I set it up right? Anyone wanna check?
Author Public Key
npub146e625cxmwc93c8jpw5p0slkrna4t0j3lmzu94g07tkrrqg0staqjup4e0