What is Nostr?
Win Vee
npub1ckq…ce2q
2024-04-02 09:45:07
in reply to nevent1q…fpg9

Win Vee on Nostr: ผมไม่เน้นเล่นเยอะครับ ...

ผมไม่เน้นเล่นเยอะครับ มันเสี่ยง 555 มันเป็นแหล่งเก็บเงิน
Author Public Key
npub1ckqr980578cdlc63yx24lanrvcql0q85rpxaugr07vlm2rgtvl9shwce2q