What is Nostr?
sdub / Sam DuBois
npub146e…p4e0
2022-12-21 20:35:03
in reply to nevent1q…vqfd

sdub on Nostr: prob not unfortunate :/ But soon!

prob not unfortunate :/

But soon!
Author Public Key
npub146e625cxmwc93c8jpw5p0slkrna4t0j3lmzu94g07tkrrqg0staqjup4e0